LWPM Comfort Module

 • Status Nowy
 • Percent Complete
  0%
 • Task Type Błąd
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System
 • Priority Very Low
 • Reported Version v0.2x7
 • Due in Version Undecided
 • Votes
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 29.04.2018

FS#88 - Odczyt spędkosci z CANa

odczytuje nieprawidłowe wartości

do sprawdzenia:
- LSCAN
- MSCAN
- HCAN

na chwilę obecną odczyt z CANów został wyłączony

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing