LWPM Comfort Module

  • Status Closed
  • Percent Complete
    100%
  • Task Type Błąd
  • Category Moduł
  • Assigned To
    LWPM
  • Operating System
  • Priority Medium
  • Reported Version v0.2x7
  • Due in Version v0.2x8
  • Votes
  • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 25.04.2018
Last edited by LWPM - 09.05.2018

FS#82 - obsługa kilku akcji pod jednym guzikiem

gdy jest skonfigurowanych kilka akcji pod jeden guzik i ostatnia jest niedostępna (np z powodu braku licencji), to wykonuje się poprzednia, a nie powinno się nic robić

Closed by  LWPM
09.05.2018 11:17
Reason for closing:  Naprawione
Additional comments about closing:  

poprawione, ale trzeba to trochę potestować

Admin
LWPM commented on 29.04.2018 05:48

- ostatni (przytrzymaj bez puszczenia) przycisk powinien zatrzymać zliczanie naciśnięć
- naciśnięcie innego przycisku musi zresetować zliczanie.

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing