LWPM Comfort Module

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System
 • Priority Low
 • Reported Version v0.2x7
 • Due in Version v0.2x8
 • Votes
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 13.04.2018
Last edited by LWPM - 09.05.2018

FS#69 - Automatyczne wyłacznie okna PAS/DPF

nie działa jak powinno. Otwarcie innego okna przy otwartym oknie PAS spowoduje zamknięcie nowego okna, a nie powinno nic robić

Closed by  LWPM
09.05.2018 07:54
Reason for closing:  Naprawione
Admin
LWPM commented on 25.04.2018 06:37

do zrobienia jeszcze wykrywanie aktualnie widocznej pozycji w menu głównym

Admin
LWPM commented on 09.05.2018 07:47

powinno być dobrze, choć nie zawsze wróci do właściwej zakładki w menu LCM
jest to ograniczenie sprzętu i bez poważnych zmian w sprzęcie nie da się tego zrobić

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing