LWPM Comfort Module

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System
 • Priority Medium
 • Reported Version v0.2x5
 • Due in Version v0.2x6
 • Votes
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 04.04.2018
Last edited by LWPM - 04.04.2018

FS#56 - Niektóre akcje nie działają w niektórych miejscach

przypisanie niektórych akcji pod niektóre zdarzenia nie działa

trzeba przejrzeć wszystkie wywołania akcji

Closed by  LWPM
04.04.2018 22:39
Reason for closing:  Naprawione

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing