LWPM Comfort Module

  • Status Niepotwierdzony
  • Percent Complete
    0%
  • Task Type Nowa funkcja
  • Category Moduł
  • Assigned To No-one
  • Operating System Vectra-C / Signum
  • Priority Very Low
  • Reported Version v0.7c
  • Due in Version Undecided
  • Votes 1
  • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by Bochen1337 - 28.12.2020

FS#565 - Moment obrotowy w ECU INFO AT

Fajnie byłoby, gdyby mając wykupione ECU INFO AT mozna było w zakładce ECU INFO wyświetlić informacje o używanym obecnie momencie obrotowym z modułu skrzyni automatycznej TCM. W moim wypadku mowa o skrzyni Af33.

Admin
LWPM commented on 30.12.2020 00:42

podaj informacje na temat sterowniku
po połączeniu się Op-COMem z AT widać: identyfikator, nazwa systemu, numer części, itp…

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing