LWPM Comfort Module

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Nowa funkcja
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System wszystkie
 • Priority Very Low
 • Reported Version v0.7c
 • Due in Version v0.8
 • Votes 1
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 25.05.2020
Last edited by LWPM - 25.08.2020

FS#516 - CAN sniffer - wsparcie dla Windows

[car:0,1]
Ze strony https://www.kvaser.com/download/ instalujemy:

 • Kvaser Drivers for Windows

standardowo mamy dostępne jedno wirtualne urządzenie CAN z dwoma kanałami, możemy dodać kolejne w razie potrzeby wg instrukcji na stronie https://www.kvaser.com/developer-blog/use-kvaser-virtual-device-channel-bus/ poprzez dodanie nowego urządzenia.
Do jednego kanału podłączamy się przez usługę, do drugiego przez jakiś program do monitorowania CAN, np CANKing z powyższej strony.
Np:

 • kanał 0 - monitor CAN (CANKing)
 • kanał 1 - lcm_service

Pomoc do usługi:

lcm_service.exe --help

Przykładowe wywołanie (LSCAN, bez filtrowania pakietów):

lcm_service.exe --sniffer COM4 LSCAN/1

Przykładowe narzędzia dla CAN:

python -m can.viewer -i kvaser -c 0
The task depends upon
ID Project Summary Priority Severity Assigned To Progress
202 LWPM Comfort Module  FS#202 - Oprogramowanie can_sniffer  Defer Low LWPM
100%
Closed by  LWPM
25.08.2020 20:48
Reason for closing:  Zrobione

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing