LWPM Comfort Module

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Nowa funkcja
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System wszystkie
 • Priority Medium
 • Reported Version v0.4a
 • Due in Version v0.5
 • Votes 2
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 02.01.2019
Last edited by LWPM - 17.01.2019

FS#256 - Infomracje diagnostyczne w module

Czyli pomoc do poprawy błędów dla tych co nie mają OP-COMa, lub nie wiedzą jak sobie poradzić :)

Closed by  LWPM
17.01.2019 12:55
Reason for closing:  Zrobione
Admin
LWPM commented on 17.01.2019 12:55

wejście do informacji o module i samochodzie:
- wchodzimy do menu modułu
- potem do silnika
- naciskamy SETTINGS
- każde naciśniecie to inny ekran

konfiguracja w zakładce Zaawansowane

zakładkę zaawansowane możemy włączyć włączając opcję KonfiguracjaPokaż zaawansowane ustawienia trzymając przyciśnięty SHIFT

Aby zapisać ustawienia, naciskamy guzik Zapisz, a potem z menu KonfiguracjaZapisz do urządzenia

!!! wartości wpisywać ostrożnie !!!

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing