LWPM Comfort Module

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Nowa funkcja
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System
 • Priority Defer
 • Reported Version v0.2x8
 • Due in Version v0.4x1
 • Votes 3
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 23.05.2018
Last edited by LWPM - 05.11.2018

FS#115 - Możliwość akcji z migajacymi kontrolkami

to tak w wielki skrócie, generalnie mocne zmiany w wykonywaniu akcji :)

The task blocks this from closing
ID Project Summary Priority Severity Assigned To Progress
87 LWPM Comfort Module FS#87 - Brake force display Very Low Low
0%
Closed by  LWPM
05.11.2018 10:19
Reason for closing:  Zrobione
Admin
LWPM commented on 05.11.2018 10:18

zmieniony format akcji:

[długość nagłówka] [nagłówek] [domyślna ilość powtórzeń] [długość początku] [początek] [długość końca] [koniec akcji] [ilość poleceń w pętli] [polecenia z pętli]

nowości to nagłówek

[długość nagłówka] jeden bajt, ilość bajtów w nagłówku (zwykle 00)

nagłówek składa się z kilku elementów:

[typ nagłówka] [długość w bajtach] [dane]

typ nagłowka:

01 - "animacja"
 długość (n): ilość klatek
 potem n bajtów, każdy bajt to ilość poleceń do wykonania w każdej kolejnym wykonaniu pętli, np:
 01 03 010201: trzy klatki
 pierwsza: instrukcja 1 z pętli
 druga: instrukcja 2 i 3 z pętli
 trzecia: instrukcja 4 z pętli

cała reszta pozostaje bez zmian
istniejące akcje działają bez problemu o ile ilość powtórzeń domyślna nie była określona na większą niż 255

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing