Edytor animacji

 • Status Zakończone
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Nowa funkcja
 • Category Edytor akcji
 • Assigned To
  froniu1
 • Operating System All
 • Severity Low
 • Priority Very Low
 • Reported Version 1.0
 • Due in Version Undecided
 • Due Date Undecided
 • Votes 1
 • Private
Attached to Project: Edytor animacji
Opened by LWPM - 27.08.2019

FS#378 - Sterowanie PWM

dodać obsługę wyjść PWM do konfiguratora
szczegóły:  FS#191 , FS#288

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing