LWPM Comfort Module

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Błąd
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System wszystkie
 • Priority Medium
 • Reported Version v0.6b
 • Due in Version v0.6c
 • Votes
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 21.05.2019
Last edited by LWPM - 31.05.2019

FS#342 - Drobne błędy z v0.6b

 • opóźnienie aktywacji modułu (kilka sekund)
 • wstrzymanie needle-sweep w połowie (nawet na kilka sekund!)
 • skrócenie czasu dla presence packet
 • skrócenie czasu dla TesterPresent
 • monitorowanie ruchu na MSCAN? czy to jest w ogóle potrzebne?
 • usprawnienia pokazywanie/.ukrywania okna PAS
Closed by  LWPM
31.05.2019 10:06
Reason for closing:  Naprawione

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing