LWPM Comfort Module

 • Status Closed
 • Percent Complete
  100%
 • Task Type Nowa funkcja
 • Category Moduł
 • Assigned To
  LWPM
 • Operating System wszystkie
 • Priority Very Low
 • Reported Version v0.4a
 • Due in Version v0.6
 • Votes 5
 • Private
Attached to Project: LWPM Comfort Module
Opened by LWPM - 13.12.2018
Last edited by LWPM - 03.04.2019

FS#245 - Możliwość sterowania głośnością radia

nowa akcja do zrobienia, do użycia np do automatycznego ściszania radia przy cofaniu

The task blocks this from closing
ID Project Summary Priority Severity Assigned To Progress
8 LWPM Comfort Module  FS#8 - PAS auto volume  Very Low Low LWPM
100%
Closed by  LWPM
03.04.2019 10:21
Reason for closing:  Zrobione
Admin
LWPM commented on 01.03.2019 21:10

nowe akcje do sterowania głośnością dodane
konfigurator do przetestowania: https://lwpm.eu/comfort/test/FS245/

Admin
LWPM commented on 04.03.2019 10:17

Sterowanie głośnością radia:

11xxyy

gdzie:

11 - polecenie sterowania głośnością radia
xx - tryb sterowania
yy - wartość do ustawienia/zmiany

Dostępne tryby sterowania:

01 - ustawienie głośności na wartość yy
02 - zwiększenie głośności o yy
03 - zmniejszenie głośności o yy
04 - zapisanie aktualnego poziomu głośności (yy bez znaczenia)
05 - przywrócenie ostatnio zapisanego poziomu głośności (yy bez znaczenia)

UWAGA: 01, 02 i 03 zapisują poziom głośności przed zmianą, więc nie ma potrzeby robić 110400 110205, wystarczy samo 110205

Ostap commented on 13.03.2019 10:56

Czy yy jest w przedziale 0-255?

Loading...

Available keyboard shortcuts

Tasklist

Task Details

Task Editing